top of page

Provoet pedicure

ProVoet is de landelijke organisatie voor de Voetverzorger/pedicure die de beroepsbelangen van haar leden behartigd.

ProVoet is aangesloten bij het hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure.

Het lidmaatschap bij Provoet staat garant voor vakmanschap.

 

Alle leden zijn gediplomeerd.

ProVoet bevordert activiteiten zoals: workshops, lezingen, bij en na-scholing en studiedagen.

ProVoet biedt haar leden ook verzekeringen aan zoals Collectieve Aansprakelijkheids-verzekeringen voor bedrijven waaraan je als lid deel kunt nemen. Zo’n verzekering dekt de schade die een pedicure tijdens het uitoefenen van het beroep zou kunnen toebrengen aan personen of goederen.

Samengevat kunt u stellen dat als uw pedicure aangesloten is bij de Landelijke Branche Organisatie ProVoet, u dus goed zit. Zowel op het gebied van kwaliteit als vakmanschap.

 

 

Procert:

Tevens ben ik ook ingeschreven in het KRP, Het kwaliteitsregister voor pedicures.

Dat betekent dat ik gespecialiseerd ben in diabetes en reuma en gecontracteerd

zorgverlener ben in de diabeteszorg. Zodat er vergoedingen mogelijk zijn via de

zorgverzekeraar.

bottom of page